2017: focus op de Global Goals

Beste vrienden,

Dit jaar heb ik de eer om binnen de RVB van JCI Belgium de rol van SDG Ambassador te vervullen. Een vervolg op mijn rol als Partnerships Manager vorig jaar, maar tegelijkertijd ook een nieuwe functie. De creatie ervan toont het belang aan dat onze organisatie hecht aan de SDG’s of Sustainable Development Goals.

Wie er bij was op de Active Citizenday kreeg al een eerste introductie in de wereld van de SDG’s. (even ter opfrissing: deze doelstellingen werden in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen na een wereldwijde bevraging omtrent de belangrijkste noden in de wereld. Ook JCI werkte mee aan de praktische organisatie van de bevraging. Bedoeling is deze doelen tegen 2030 te realiseren.)

Mijn rol dit jaar in JCI Belgium, die gedeeltelijk zal samenvallen met de rol van UN & External Affairs committee member die ik internationaal toegewezen kreeg, bestaat erin de SDG’s te promoten en contacten te onderhouden met organisaties in België die mee werken aan de realisatie van deze doelstellingen.

Ik zal deze rol als volgt invulling geven:

 • Kennis delen omtrent de SDG’s en de samenwerking tussen JCI en de Verenigde Naties:
  • Door het schrijven van een blog op deze pagina’s, waarbij telkens dieper zal ingegaan worden op een aspect van het onderwerp
  • Door een lezing te ontwikkelen die lokale afdelingen kunnen boeken om de kennis omtrent het thema bij leden en sympathisanten te verbreden
 • Promotie van SDG-gerelateerde activiteiten:
  • De 2017 JCI Global Partnership Summit: de jaarlijkse top tussen JCI en de Verenigde Naties, dit jaar van 1-4 augustus in New York, USA
  • Activiteiten van lokale afdelingen of partnerorganisaties met betrekking tot de SDG’s
 • Daarnaast plannen we de opzet van een SDG-ambassadors Team voor het tackelen van wat grotere uitdagingen:
  • Het verzekeren van continuïteit, waarbij het team het ambassadorschap ook de komende jaren kan opnemen, onder de vleugels van de RVB van JCI Belgium
  • Het opnemen en lanceren van de internationale “Let’s do it”-campagne (waarover meer nieuws in een volgende post).

En voor wie geïnteresseerd is voor de invulling van mijn rol als UN & External Affairs committee member, daarin zal de focus liggen op:

 • Kennisoverdracht, en promotie van de Global Goals binnen de JCI in Europa
 • Meewerken aan de inhoud van de Global Partnership Summit, en het organiseren van een Europese delegatie ernaartoe

Ik wens u allen een duurzaam 2017 toe!

 

Valérie de Groote

SDG Ambassador

© Copyright 2019 - JCI Belgium

Leading global network of active citizens