JCI Senate Belgium

Hoewel JCI Senate Belgium al sinds 1966 actief is, werd het pas als een aparte entiteit binnen de JCI Belgium familie opgericht in 1977. JCI Senate Belgium heeft zich sindsdien continu ingezet om de werking van JCI Belgium te steunen door financiële middelen ter beschikking te stellen.

Je vind meer informatie op de JCI Senate Belgium website.

Ieder jaar belonen JCI Vlaanderen en JCI Belgium Wallonie Bruxelles enkele van hun verdienstelijke leden met een titel als senator voor al hun harde werk en hun toeweiding aan JCI. Om JCI Vlaanderen en JCI Belgium Wallonie Bruxelles in staat te stellen correct te oordelen of een lid de senatorstitel verdient, dien je hiervoor een senatordossier in te vullen dat in detail uitlegt wat de bijdrage aan JCI is van het betrokken lid. Dit dossier bevat alle vragen waar je op dient te antwoorden en wordt ten gepasten tijde aan de lokale voorzitters bezorgd via e-mail. Je kan de senator application files ook downloaden op deze website.

© Copyright 2019 - JCI Belgium

Leading global network of active citizens