2018 JCI Global Partnership Summit Resolution – Jongerenbetrokkenheid om gendergelijkheid te bevorderen

Mensenrechten zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling. Om deze rechten voor alle mensen te waarborgen, moeten we waardigheid, gelijkheid, eerlijkheid, respect en onafhankelijkheid waarborgen, ongeacht iemands identiteit. Toegang en kansen stellen individuen in staat om deel uit te maken van de oplossingen die een eind maken aan armoede, welvaart verzekeren en eeuwige wereldvrede bereiken.
Gendergelijkheid en empowerment van vrouwen en meisjes zijn essentieel voor het bereiken van de 2030 Agenda voor duurzame ontwikkeling. Wet en beleid alleen zullen niet voldoende zijn; verandering zal worden aangedreven door verschuivingen in begrip, perceptie en mindset van individuen over de hele wereld.

Het is de plicht van alle burgers – en niet van elk geslacht alleen – om buitengewone stappen te zetten in de richting van gendergelijkheid. Door te werken met belanghebbenden uit alle sectoren van de maatschappij – het bedrijfsleven, de overheid en het maatschappelijk middenveld – kunnen burgers de culturele normen en tradities bestrijden die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen versterken. Progressief van geest en ruimdenkend van houding, jonge mensen zijn uniek gepositioneerd om met succes deze inspanning te leiden. Van het bepleiten van gelijkheid tot het opleiden van burgers en belanghebbenden, jonge mensen kunnen acties inspireren die de status-quo uitdagen.

In deze geest verbinden wij, de afgevaardigden van de JCI Global Partnership Summit van 2018, zich tot de volgende acties:
1. Organiseer 100 forums met beleidsmakers om te pleiten voor en voorlichting te geven over Global Goal # 5: Gendergelijkheid om hiaten in gegevens en beleid te dichten die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in stand houden.
2. Moedig individuen aan om discriminatie aan te vechten wanneer ze het zien, in persoon of in de media, door de hashtag #SeeSomethingSaySomething te gebruiken om 1.000.000 mensen te bereiken.
3. Pleiten voor de opname van gendergelijkheid als strategische prioriteit voor de cultuur van de organisatie in het JCI Strategisch Plan 2019-2023.
4. Train 5000 jonge mensen als kampioenen voor gendergelijkheid die andere burgers opleiden voor Global Goal # 5: Gender Equality.
5. Geef 1.000 mannen de kans om de sterkste pleitbezorgers voor gendergelijkheid te zijn door toezegging om actie te ondernemen richting Global Goal # 5: Gendergelijkheid.
6. Bereik 50.000 kinderen onder de 15 jaar met ’s werelds grootste lesmateriaal voor globaal doel # 5: gendergelijkheid om de volgende generatie jongeren voor te lichten over de waarden van gendergelijkheid.
7. Maak gebruik van de kracht van evenementen om uitwisseling van cultuur en identiteit mogelijk te maken en deel beste praktijken om gendergelijkheid in alle sectoren te waarborgen.
8. Roep de internationale leiders binnen JCI en mondiale belanghebbenden zoals de Verenigde Naties en de Internationale Kamer van Koophandel op om een ​​norm te creëren voor het waarborgen van gendergelijkheid in het bedrijfsleven.
9. Daag cultuur en tradities uit die discrimineren tegen vrouwen door 500 personen te tonen die stereotypen en gendernormen doorbreken om gendergelijkheid te bevorderen.
Als jonge actieve burgers aanvaarden we de verantwoordelijkheid om ongelijkheden actief te verminderen en gendergelijkheid te creëren om de Agenda 2030 Duurzame ontwikkeling te bevorderen en we verbinden ons ertoe deze acties tegen 31 december 2019 te ondernemen.

 

 

Kofi Annan aangekondigd als keynote speaker op het wereldcongres 2017

Tijdens de Europese Conferentie in Basel eind mei 2017 kondigde JCI Nederland trots aan dat Kofi Annan als keynote speaker aanwezig zal zijn op het wereldcongres 2017 in Amsterdam.

Kofi Atta Annan (geboren op 8 april 1938) is een Ghanese diplomaat en was de 7de secretaris-generaal van de Verenigde Naties van januari 1997 tot december 2006. Annan en de VN ontvingen in 2001 de Nobelprijs voor de Vrede. Hij is tevens stichter en voorzitter van de Kofi Annan Foundation en voorzitter van The Elders, een internationale organisatie opgericht door Nelson Mandela. JCI en de VN zijn al jarenlang partners, daarover kan je hier meer lezen. Zoals je wellicht ook weet, was Kofi Annan een actief lid van JCI.

JCI Nederland  leverde puik werk en slaagde er in om niemand minder dan Kofi Annan als keynote speaker vast te leggen. Het gebeurt zelden dat een wereldbekende spreker aantreedt op een JCI congres, daarom moedigen we jullie graag extra aan om te registreren voor het wereldcongres 2017 in Amsterdam als je dat nog niet deed, en om de keynote speech van Kofi Annan bij te wonen. Dit is een niet te missen kans!

Kofi Annan will give a keynote speach during the JCI World Congress 2017 in Amsterdam

© Copyright 2019 - JCI Belgium

Leading global network of active citizens