SDG showcase brochure

De VN en External Affairs Committee Members die aan Europa zijn toegewezen, verzamelen JCI-projecten met impact die verband houden met de Sustainable Development Goals (SDG) van lokale afdelingen in heel Europa voor de JCI Europe SDG showcase brochure.

Dit is een kans voor onze lokale JCI afdelingen om hun beste projecten met impact gepubiceerd te hebben in de JCI Europa SDG showcase brochure, en misschien een registratie voor de JCI Global Partnership Summit te winnen!

Voor elke SDG worden twee projecten geselecteerd met een totaal van 34 projecten met impact.

Om kans te maken om in de brochure te worden gepubliceerd, kies je één (of meer) JCI project (en) met impact van jouw lokale afdeling en volg deze richtlijnen.

Stuur je applicatie(s) vóór 30 juni en grijp je kans om je registratie voor de JCI Global Partnership Summit te winnen!

Zal jouw JCI project met impact geselecteerd worden?

Bezoek JCI bij FIDO – Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling

Op 8 mei was ik te gast bij FIDO, het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling. Na een mailtje via www.sdgs.be werd ik uitgenodigd om JCI te komen voorstellen.

JCI Belgium en FIDO

FIDO is de administratie van federaal minister voor Duurzame Ontwikkeling Marie Christine Marghem. Samen met onze partner The Shift waren zij ook initiatiefnemer voor de SDG Voices.

Ik kreeg de kans om onze vereniging voor te stellen, en dieper in te gaan op onder meer: Tomorrow Ghent (NC2017), de Global Goal Awards, en de World Cleanup Day.

Het FIDO zorgt voor de voorbereiding van het federale beleid rond duurzame ontwikkeling en coördineert de beleidsuitvoering. Ook zijn zij ook het federaal expertisecentrum voor duurzame ontwikkeling en delen ze hun kennis graag met andere overheidsdiensten en organisaties van buiten de overheid. Zo doet het FIDO onder meer onderzoek naar internationale megatrends rond duurzame ontwikkeling en het opzetten van duurzame evenementen. Daarnaast kan FIDO ook de werking van jouw afdeling ondersteunen en wel als volgt:

 1. Alle projecten gelinkt aan één of meer SDGs kan je registreren via www.SDGs.be. Dit is interessant, want periodiek wordt een nieuwsbrief uitgestuurd met aankomende initiatieven.
 2. FIDO bouwde expertise op omtrent duurzame evenementen. Een tool die we voor onze eigen projecten kunnen gebruiken is beschikbaar via: www. http://www.duurzaamevenement.belgium.be
 3. Tot slot werkte FIDO een mooie brochure uit rond de SDGs. NL en FR zijn digitaal en gedrukt gratis beschikbaar. Aanvragen kan hier
Brochure van FIDO rond SDG's

We spraken af dat we een gedrukte versie telkens ter beschikking stellen voor de deelnemers van JCI-workshops of brainstormsessies rond de SDGs. Een sessie aanvragen kan via Valérie.

Tot de volgende SDG-update!
Valérie de Groote – SDG Ambassador

Gezocht: JCI Belgium Global Goals Committee Members (volunteers)

Beste vrienden,

Op het wereldcongres in 2015 (Kanazawa) ontertekenden JCI-vertegenwoordigers van 120 landen de Kanazawa declaratie, en spraken daarmee het engagement uit van onze organisatie tegenover de UN de SDG’s te implementeren en ondersteunen.

Wat we nu zien, is dat deze Glogal Goals internationaal doorgedrongen zijn tot in het DNA van onze organisatie. Omdat we ook op belgisch niveau niet kunnen achterblijven, wordt door JCI Belgium een SDG Ambassadors Team opgericht. Hierin kunnen leden en kandidaat-leden van JCI meewerken aan de promotie en realisatie van de SDG’s.

Over het SDG Ambassador Team

Welke zijn de plannen voor het team op korte termijn?

 • Helpen bij de organisatie van de TOYP (Global Goal Awards) in België in 2016 en 2017
 • Promotie van de Global Goals in België, ontwikkelen van een training/keynote ten behoeve van de lokale afdelingen
 • Trekken van de “Let’s do it!” campagne in België met als orgelpunt organisatie van de World Cleanup Day op 15 augustus 2018 (nieuwe datum!)

Word jij lid van het SDG Ambassadors Team?

Om onze doelstellingen te realiseren zijn we op zoek naar enkele enthousiaste teamleden die mee willen werken aan één of meerdere van bovenvermelde punten.

Heb je organisatorisch talent, wil je graag een training ontwikkelen, ben je een krak in communicatie, budgetbeheer of het onderhouden van relaties, en tegelijk geboeid door het idee dat we door wereldwijde samenwerking rond de Global Goals onze leefwereld een stukje beter kunnen maken? Dan hebben we je er graag bij in ons team!

Wat wordt er van jou verwacht?

Van onze teamleden verwachten we een minimaal engagement om ontmoetingsmomenten bij te wonen en taken op te nemen. Reken op een 2-tal vergaderingen per maand (regio Brussel) en 1-2 uur werk per week.
Je kan je engageren voor een bepaalde deelopdracht, of voor een bepaalde duur (bijvoorbeeld 2017).

De werktaal van het team zal Engels zijn.

Dien je kandidatuur in …

Stuur een e-mail naar valerie.degroote@jci.be en licht kort toe aan welk aspect van onze doelstellingen je graag zou meewerken en welke talenten je graag wil inzetten/ontwikkelen? We nodigen je snel uit voor onze eerste vergadering!

2017: focus op de Global Goals

Beste vrienden,

Dit jaar heb ik de eer om binnen de RVB van JCI Belgium de rol van SDG Ambassador te vervullen. Een vervolg op mijn rol als Partnerships Manager vorig jaar, maar tegelijkertijd ook een nieuwe functie. De creatie ervan toont het belang aan dat onze organisatie hecht aan de SDG’s of Sustainable Development Goals.

Wie er bij was op de Active Citizenday kreeg al een eerste introductie in de wereld van de SDG’s. (even ter opfrissing: deze doelstellingen werden in 2015 door de Verenigde Naties aangenomen na een wereldwijde bevraging omtrent de belangrijkste noden in de wereld. Ook JCI werkte mee aan de praktische organisatie van de bevraging. Bedoeling is deze doelen tegen 2030 te realiseren.)

Mijn rol dit jaar in JCI Belgium, die gedeeltelijk zal samenvallen met de rol van UN & External Affairs committee member die ik internationaal toegewezen kreeg, bestaat erin de SDG’s te promoten en contacten te onderhouden met organisaties in België die mee werken aan de realisatie van deze doelstellingen.

Ik zal deze rol als volgt invulling geven:

 • Kennis delen omtrent de SDG’s en de samenwerking tussen JCI en de Verenigde Naties:
  • Door het schrijven van een blog op deze pagina’s, waarbij telkens dieper zal ingegaan worden op een aspect van het onderwerp
  • Door een lezing te ontwikkelen die lokale afdelingen kunnen boeken om de kennis omtrent het thema bij leden en sympathisanten te verbreden
 • Promotie van SDG-gerelateerde activiteiten:
  • De 2017 JCI Global Partnership Summit: de jaarlijkse top tussen JCI en de Verenigde Naties, dit jaar van 1-4 augustus in New York, USA
  • Activiteiten van lokale afdelingen of partnerorganisaties met betrekking tot de SDG’s
 • Daarnaast plannen we de opzet van een SDG-ambassadors Team voor het tackelen van wat grotere uitdagingen:
  • Het verzekeren van continuïteit, waarbij het team het ambassadorschap ook de komende jaren kan opnemen, onder de vleugels van de RVB van JCI Belgium
  • Het opnemen en lanceren van de internationale “Let’s do it”-campagne (waarover meer nieuws in een volgende post).

En voor wie geïnteresseerd is voor de invulling van mijn rol als UN & External Affairs committee member, daarin zal de focus liggen op:

 • Kennisoverdracht, en promotie van de Global Goals binnen de JCI in Europa
 • Meewerken aan de inhoud van de Global Partnership Summit, en het organiseren van een Europese delegatie ernaartoe

Ik wens u allen een duurzaam 2017 toe!

 

Valérie de Groote

SDG Ambassador

© Copyright 2019 - JCI Belgium

Leading global network of active citizens