Algemene vergaderingen

Net als in de lokale afdelingen zal JCI Belgium ook algemene vergaderingen houden gedurende het werkingsjaar. op die momenten ontvangen de leden, de lokale afdelingen van het land, updates over wat er allemaal gebeurt op internationaal niveau, of worden er beslissingen genomen en acties toegelicht. Je krijgt er als lid ook de gelegenheid om in contact te blijven met leden van andere afdelingen.

Dit jaar houden we de algemene vergaderingen op zaterdag in plaats van vrijdagavond. Op die manier kunnen we rond een bepaald topic werken met keynotes, en kunnen we jullie iets meer bieden dan enkel een algemene vergadering.

Net als vorig jaar zullen we jullie vragen om in te schrijven voor elke algemene vergadering, zodat we weten hoeveel leden we mogen verwachten. We zullen de website updaten met informatie en inschrijvingsformulieren op het gepaste moment, zodat jullie niks hoeven te missen van wat JCI Belgium te bieden heeft.

Data algemene vergaderingen

Dit zijn de data waarop er een algemene vergadering zal worden gehouden:

23 januari 2021
25 september 2021

Gelieve deze data alvast te markeren in jullie agenda’s. Jullie zullen de uitnodigingen ontvangen via e-mail voor elke algemene vergadering.

© Copyright 2020 - JCI Belgium

Developing leaders for a changing world