Algemene vergaderingen

Net zoals op lokaal niveau organiseert JCI België verschillende algemene vergaderingen in de loop van het jaar. Daar krijgen de leden, de lokale afdelingen, updates over wat er op internationaal niveau gebeurt, of welke beslissingen en acties er door de raad van bestuur werden genomen. En het geeft je de mogelijkheid om in contact te blijven met mensen van andere chapters.

Net als vorig jaar zullen we jullie vragen je in te schrijven voor de algemene vergaderingen, zodat we weten hoeveel mensen er aanwezig zullen zijn. We zullen deze website te zijner tijd updaten met de informatie en de inschrijvingspagina’s, zodat u niets hoeft te missen van wat JCI België te bieden heeft.

Data van algemene vergaderingen

Dit zijn de data waarop een algemene vergadering wordt gehouden:

  • 20 januari 2024
  • 20 april 2024
  • 28 september 2024

Markeer deze data in uw agenda. Uitnodigingen zullen dichter bij de datum per e-mail worden verstuurd.

© Copyright 2020 - JCI Belgium

Developing leaders for a changing world