• [

 • 2018 JCI Global Partnership Summit Resolution
  Een engagement van jongeren om gendergelijkheid te bevorderen.

  Mensenrechten zijn essentieel voor duurzame ontwikkeling. Om deze rechten voor iedereen te garanderen, moeten we waardigheid, gelijkheid, eerlijkheid, respect en onafhankelijkheid behouden, ongeacht de identiteit van elk. Toegang en kansen stellen mensen in staat om deel uit te maken van de oplossingen om armoede, welvaart en een eeuwige wereldvrede te beëindigen.

  Gendergelijkheid en de empowerment van vrouwen en meisjes zijn essentieel voor de verwezenlijking van de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling. Wetgeving en beleid alleen zullen niet voldoende zijn; Verandering zal worden gemotiveerd door veranderingen in het begrip, de perceptie en gemoedstoestand van individuen over de hele wereld.

  Het is de plicht van alle burgers – niet alleen het soort – om buitengewone maatregelen te nemen om gendergelijkheid te bevorderen. In samenwerking met belanghebbenden uit alle geledingen van de samenleving – bedrijfsleven, overheid en maatschappelijk middenveld – kunnen burgers culturele normen en tradities ter discussie stellen die de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen versterken. Progressief van geest en ruimdenkende jongeren zijn ideaal geplaatst om deze inspanning met succes te leiden. Van het bepleiten van gelijkheid tot het opleiden van burgers en belanghebbenden, jonge mensen kunnen acties inspireren die de status-quo uitdagen.


  Verder lezen


Nos partenaires:

 

 

© Copyright 2019 - JCI Belgium

Leading global network of active citizens