JCI Belgium Foundation

In 1992 werd JCI Belgium Foundation door 20 leden en past nationale voorzitters uit beide regio’s opgestart. Haar doel is de ontwikkeling, en in het bijzonder een financiële steun, te verlenen aan JCI Belgium. Sindsdien worden de interesten van het kapitaal (gevormd uit de bijdragen van de leden) jaarlijks aan JCI Belgium overgemaakt. Hoe groter het kapitaal wordt, hoe groter ook de jaarlijkse bijdrage die aan JCI Belgium kan overgemaakt worden. Het JCI Belgium Foundation heeft eveneens bijgedragen tot de aankoop en de renovatie van het gebouw waar JCI Office gevestigd is.

Dit doel is nog steeds actueel en de ongeveer 190 leden willen de beweging, op deze manier, een beetje teruggeven van wat ze van haar gekregen hebben. Lid worden is dus een uitstekende manier om “dank u” te zeggen aan JCI voor alles wat zij aan ieder van ons gegeven heeft ivm onze persoonlijke ontwikkeling, onze beroepsopleiding, onze sociale betrekkingen, onze andere ontdekkingen …

Sinds 2017 steunen we projecten van JCI Belgium die nieuwe opportuniteiten geven aan JCI leden, voor een bedrag tot maximum 4000 euro per jaar.

Hoe lid worden? Zeer eenvoudig! Er zijn twee toetredingsmogelijkheden:

 

De effectieve leden blijven levenslang lid van JCI Belgium Foundation. Het zijn natuurlijke personen die lid van JCI Belgium geweest zijn en die een eenmalige bijdrage van 400 euro storten. Zij hebben levenslang stemrecht.

 

De sympathiserende leden zijn:
ofwel natuurlijke of morele personen die geen lid van JCI Belgium geweest zijn. Zij betalen een bijdrage van 400 euro om levenslang lid te worden. Zij hebben geen stemrecht.

De lokale afdelingen kunnen het lidmaatschap aan JCI BELGIUM FOUNDATION ook aan hun leden aanbieden als erkenning van hun gepresteerde acties. De lokale afdelingen kunnen zelf ook lid worden.

Wil je meer weten over JCI Belgium Foundation? Contacteer jcibelgiumfoundation@jci.be

 

© Copyright 2019 - JCI Belgium

Leading global network of active citizens