Belgian Parliament Experience

Grijp de opportuniteit om een Belgische beleidsmaker te volgen

Belgian Parliament Experience

De “Belgian Parliament Experience” is een initiatief van JCI Belgium dat kadert binnen de internationale JCI-waarde “Active Citizenship”. Volksvertegenwoordigers persoonlijk te leren kennen. We organiseren een voorbereidende vormingsdag, gevolgd door een tweedaagse aanwezigheid in het parlement waarbij de deelnemers de dagactiviteiten van een parlementslid één-op-één volgen. JCI Belgium ambieert met dit project een duurzaam resultaat waarbij enerzijds beleidsmakers nauwer betrokken worden bij de diverse Belgische gemeenschappen en JCI-evenementen en anderzijds JCI-leden ervaringen en inspiratie opdoen die leiden tot duurzame positieve veranderingen. Meer informatie over de 2023 versie wordt binnenkort toegevoegd. Het programma is alleen voor de leden van JCI Belgium. Voor meer informatie, kunt u contact met het team opnemen via de Facebookpagina (www.facebook.com/beparex facebook) of via e-mail op het adres beparex@jci.be. Met de ondersteuning van JCI Belgium Foundation

JCI Belgium Foundation

© Copyright 2020 - JCI Belgium

Developing leaders for a changing world