Belgian Parliament Experience

Belgian Parliament Experience – 2018 edition

In november 2018 zal de third editie van de “Belgian Parliament Experience” plaatsvinden.

De “Belgian Parliament Experience” is een initiatief van JCI Belgium dat kadert binnen de internationale JCI-waarde “Active Citizenship”.

Jaarlijks krijgen vijftien Belgische JCI-leden de kans om de werking van de Kamer van Volksvertegenwoordigers persoonlijk te leren kennen. We organiseren een voorbereidende vormingsdag, gevolgd door een tweedaagse aanwezigheid in het parlement waarbij de deelnemers de dagactiviteiten van een parlementslid één-op-één volgen.

JCI Belgium ambieert met dit project een duurzaam resultaat waarbij enerzijds beleidsmakers nauwer betrokken worden bij de diverse Belgische gemeenschappen en JCI-evenementen en anderzijds JCI-leden ervaringen en inspiratie opdoen die leiden tot duurzame positieve veranderingen.

Het programma

  • 17 november (nog te bevestigen): : voorbereidende vormingsdag
  • 19 november: welkomstdiner
  • 20 en 21 november: 1 op 1 schaduwen van een parlementslid
  • 22 november: optionele mogelijkheid tot het bijwonen van de plenaire zitting

Het programma is alleen voor de leden van JCI Belgium

With the support of JCI Belgium Foundation

JCI Belgium Foundation

 

Deelnemende politici

 

Team 2018

Dominique Rosengarten (directeur de projet)
Tim Beullens
Julien Toussaint

 

© Copyright 2019 - JCI Belgium

Leading global network of active citizens