JCI helpt bij de overstromingen in België.

De afgelopen dagen zijn velen in België en onze buurlanden in nood geraakt door de hevige regens. Onze JCI leden, allemaal vrijwilligers, hebben direct de handen uit de mouwen gestoken. Samen met de gemeenten en andere organisaties hebben ze voorzien in slaapplaatsen, eten en drinken en andere noodhulpmiddelen. Ondertussen zijn ze stilaan begonnen met de opkuis van hun eigen huis, zaak, buurt. Vaak in moeilijke omstandigheden. We zijn vanuit JCI Belgium dan ook ontzettend trots op onze lokale afdelingen ter plaatse en erg dankbaar voor alle hulp die ze erbij krijgen. Daarvoor kunnen onze JCI leden rekenen op een ongelofelijk netwerk. Vanuit heel België en zelfs wereldwijd hebben we steunberichten ontvangen. Vaak gevolgd door de vraag hoe men kan helpen. We willen iedereen hiervoor heel erg bedanken. Jullie berichten zijn lichtpunten doorheen deze bijzondere dagen. De wederopbouw zal tijd en middelen vragen en jullie steun is dan ook erg welkom. We vinden het als JCI Belgium belangrijk om nauw samen te werken met anderen om zo de grootst mogelijke impact te creëren. Daarom stemmen we regelmatig af met de lokale overheden en tussen de JCI afdelingen in het gehele getroffen gebied, inclusief de buurlanden en beslissen we samen hoe we jullie steun best inzetten. Samen zullen we de komende weken acties opzetten rond 3 thema’s die voor ons zeer belangrijk zijn namelijk
  1. De lokale buurt en dan vooral de economie heropbouwen op een duurzame manier.
  2. Opleidingen die onze bedrijven en jongeren futureproof helpen maken
  3. Het mentaal welzijn van de lokale bewoners
Hoe kan u concreet helpen? Dat kan op verschillende manieren
  1. Door financieel te steunen via me/6c39322a of rechtstreeks op de rekening van JCI Belgium BE95210094119758
  2. Door te doen waar je goed in bent: samen acties opzetten, helpende handen aan te bieden, partners te vinden & projecten te doen om hen te helpen.
Waar denken we concreet aan?
  1. De heropbouw
Voor we echt kunnen heropbouwen moet er opgekuist worden. Dit kan nog niet overal op een veilige manier. Stem dus zeker af met de lokale gemeenten waar je je vandaag het beste kan inzetten. Eens we de veiligheid kunnen garanderen van grotere groepen zullen we kijken om specifieke JCI groepsopruimacties op te starten. Ondertussen zijn er wel basis hulpmiddelen nodig zoals sneeuwruimers, schoonmaakspullen en hygiënische middelen, maar ook voedsel en water. Kan je dit in grote aantallen leveren dan mag je ons zeker contacteren. Eens we kunnen starten met heropbouwen gaan we ons dus richten op de bedrijven. Het doel is om hen te helpen zich heruit te vinden op een innovatieve, duurzame manier. Daarom ook dat we hierbij eerder aan langer lopende projecten denken. Daarnaast willen we ook specifiek onze scholen ondersteunen bij hun heropbouw. Jongeren zijn de leiders van morgen in deze veranderende wereld en de scholen spelen hier een belangrijke rol in.
  1. Opleidingen
Jongeren en bedrijven klaarstomen voor een veranderende wereld door hen relevante opleidingen aan te bieden van over heel de wereld. Ons JCI netwerk heeft experts in duurzaamheid, de-betonisering, digitalisering, financieel management en vele andere vaardigheden die nu meer dan ooit nodig zijn. We willen deze opleidingen enerzijds organiseren voor een breed publiek en live vertalen in hun eigen moedertaal waar nodig en anderzijds willen we ons netwerk volledig openstellen voor jongeren uit de getroffen gebieden. Daarom gaan we een aantal van hen een gratis JCI lidmaatschap aanbieden.
  1. Mentaal welzijn
We gaan vanuit JCI een aantal acties opzetten naar buurtbewoners en hun kinderen met als doel zich even te kunnen ontspannen en ontsnappen aan de dagdagelijkse realiteit. Hierbij willen verzekeren dat de acties geen extra werk opleveren voor onze vrijwilligers ter plekke en daarom dat we hiervoor andere lokale JCI afdelingen zullen inschakelen om dit te coördineren. Heb jij een goed idee rond een of meerdere van onze thema’s of wil je helpen dit mee uit te voeren laat dan zeker iets weten via info@jci.be of Nele.Buysmans@jci.be. Met warme JCI groeten, Namens JCI Belgium, Nele Buysmans, Nationale Voorzitter 2021

© Copyright 2020 - JCI Belgium

Developing leaders for a changing world