Geschiedenis JCI Belgium

De eerste stap naar het ontstaan van JCI Belgium werd gezet op 1 september 1936.

Op dat moment werd er een ‘Junior Section’ opgestart in de ‘Brussels Chamber of Commerce & Industry’. Jonge vrouwen en mannen besloten om er elkaar te ontmoeten en een business netwerk op te zetten. Deze afdeling was de eerste op het Europese continent.

JCI Belgium ontstond tijdens het 2de wereldcongres in Dallas – Texas (USA) in februari 1947. Daarmee is JCI Belgium de oudste Europese lidstaat van JCI.

Tijdens het 3de wereldcongres in Reio de Janeiro (Brazilië) in 1948 werd Gilbert Mabille verkozen als ‘Executive Member’ in de Raad van Bestuur. Hij was betrokken bij de voorbereidingen van het 4de wereldcongres in Brussel in april 1949, het eerste congres dat niet in Amerika plaatsvond en dus ook het eerste dat in Europa werd gehouden. Tijdens dit wereldcongres werd er een wedstrijd gehouden die resulteerde in de selectie van de Jaycee Song. De constitutie werd herschreven omdat het vorige document nergens te vinden was. De commissie International Affairs kwam tot de conclusie dat één van de grootste barrières voor vrije handel tussen landen op dit moment het gebrek aan een uniform paspoort en visa regelingen was. JCI zou via de Verenigde Naties moeten werken om een programma uit te werken om dergelijke voorschriften te standaardiseren.

Op het congres in Brussel werd de Belg Theo STAAR verkozen tot JCI President voor 1949-1950.

Tijdens het 5e Wereldcongres dat in maart 1950 in Manilla (Filipijnen) werd gehouden, maakte de bezorgdheid over de uitbreiding van het communisme in verschillende delen van de wereld leden bezorgd die de wereldvrede wilden bewaren. Deze bezorgdheid domineerde de resoluties die op dit Wereldcongres zijn aangenomen.

President Theo STAAR verwoordde het als volgt:

“The economic ills of many countries, which are providing breeding grounds for communism, are world responsibilities. We must realize that between the nations of the world, there must be e freer interchange of goods. No nation, however self sufficient, can stand aloof either as a buyer or a seller of goods. It is a clear and urgent change laid on nations which have achieved high standards of industrialization, to assist those not so fortunately placed. ‘The brotherhood of men transcends the sovereignty of nations’ should be JCI’s guideline in its efforts toward the preservation of peace.”

De meeste ontwikkeling van JCI had betrekking op middelen om handel te bevorderen en vrede te bewaren. Als de handel minder restrictief was en de tarieven zouden worden opgeheven, zou de vrede minder moeilijk te handhaven zijn. Er werd unaniem gestemd voor een resolutie die het gebruik van atoom- en waterstofbommen als vernietigingsinstrumenten verbiedt. Dit kan het beste worden bereikt door middel van connecties bij de Verenigde Naties.

Ook werd de nadruk gelegd op het diversifiëren van activiteiten van meer strikt economische overwegingen tot een breed scala aan projecten van meer directe en directe waarde voor de gemeenschap als geheel.

Hoe dan ook, in die tijd was België het bolwerk van JCI in Europa. Het was in België, samen met Duitsland, dat vrouwelijke leden werden toegelaten, een onderwerp dat veel discussie veroorzaakte op het volgende 6e Wereldcongres in Montreal (Canada). Vrouwelijk lidmaatschap werd toegelaten, maar zij zouden niet in aanmerking komen voor een internationaal ambt.

In de daaropvolgende jaren waren de Belgische VP’s Francis VAN DER VLIET (met Robert ZIEGLER), Paul MOUREAU en Arthur ZIEGLER verantwoordelijk voor de uitbreiding van JCI Europe.

JCI Belgium bleef actief en organiseerde de JCI Conferentie in Brussel in 1958, het jaar van de succesvolle Wereldtentoonstelling in België. Een andere JCI-conferentie werd in 1970 in Brussel georganiseerd.

In 1968 stuurde JCI België een grote delegatie naar de JCI-conferentie in Monaco. De delegatie werd vergezeld door de Belg Paul-Henri SPAAK, een van de zeven grondleggers van de Europese Unie. De delegatie pleitte met succes om “Project Europe” in JCI Europe op te starten om de kennis over de Europese Unie te verbeteren en te implementeren en om vriendschap en begrip in Europa op te bouwen. De Belg Michel DONCK werd verkozen als de eerste “Mister Europe” binnen JCI Europe.

In 1972, terugkomend van de succesvolle JCI-conferentie in Edinburgh, stortte het vliegtuig, dat een groot deel van de Belgische delegatie vervoerde, neer bij Heathrow Airport in Londen. Het veroorzaakte de dood van bijna de hele Raad van Bestuur van JCI Belgium. Dit comité was al begonnen met de uitbreiding van JCI Belgium, wat in vijf jaar resulteerde in een toename van het aantal lokale organisaties en een belangrijke toename van het aantal leden, van 900 leden naar 2.000 leden.

De successen die zijn behaald in JCI België en de sterke toewijding aan JCI in de jaren 70 moeten worden toegeschreven aan degenen die voorop liepen en kunnen terecht beweren dat ze aan de oorsprong van deze uitbreiding hebben gestaan.

Na dit tragische ongeval werd de “Staines Foundation” opgericht, met de hulp van een aantal nationale organisaties en lokale organisaties. Elk jaar tijdens de conventie van JCI Belgium, overhandigt de voorzitter van JCI London de “Staines Memorial Award” aan een lid dat het beste internationale erkenning en waardering heeft verworven voor JCI Belgium, door internationale samenwerking en vriendschap te bevorderen.

De Staines Foundation verzekert vandaag alle leden van JCI Belgium voor ongevallen die zich voordoen tijdens het reizen voor JCI Belgium.
In de jaren 70 waren Belgische leden succesvol met het inbrengen van nieuwe ideeën binnen JCI:

 • Deel uitmaken van de LRPC 1974 die de “Principeverklaring” en het “Main Emphasis Theme” introduceerde
  Het opzetten van een reservefonds dat later de JCI Foundation werd
  Drukwerk van JCI World in België en luchtpost naar de leden
  Het doel van 500.000 leden behalen
  Introductie van professionele trainingen bij JCI Nederland
  Introductie van “Management by Objectives” voor de lidmaatschapsservices op basis van een “Missie”

In 1977 werd JCI Senate Belgium, hoewel actief sinds 1966, opgericht als een nieuwe juridische entiteit binnen de JCI Belgium-familie. De JCI Belgium Senate steunt en subsidieert sindsdien voortdurend de inspanningen van JCI Belgium met fondsen die ter beschikking zijn gesteld door haar senatorleden.

JCI Belgium heeft later ook hun medeleden uitgenodigd op JCI Area Conferences in Antwerpen (1978) “Free enterprise for a better future through a better understanding”, Luik (1987) “Communication: instrument of the Second Renaissance” en Oostende (2000) “ Expand your boundaries”.

JCI België-leden Gerrit LOVINK (ITF # 002) en Reginald SCHAUMANS waren in de jaren 80 betrokken bij het opzetten van JCI-trainingsprogramma’s voor de training van Trainers met de pakketten TROT, Prime en Excel. Een aantal Belgische JCI-trainers hebben de hoogste erkenning behaald binnen het JCI Training Certification.

Aangezien de meeste Belgische trainers verschillende talen beheersen, werd JCI Belgium heel vaak gevraagd voor programma’s in Afrika, Azië, Amerika en Europa. Ze stonden vaak aan de basis van het creëren en inspireren van nieuwe nationale en lokale organisaties.

Op het 45e Wereldcongres dat in 1990 in Puerto Rico werd gehouden, werd een tweede Belg gekozen in de functie van JCI President.

President Reginald SCHAUMANS had als motto voor het jaar 1991 “You make the difference”. Leden die vertrouwen hebben in hun capaciteiten, kunnen de toekomst van hun gemeenschap inspireren.

Dit thema is gebaseerd op de filosofie van Junior Chamber om leden over de hele wereld te motiveren om geweldige programma’s voor hun lokale, regionale of nationale gemeenschappen te blijven opzetten om dat verschil te maken.

Opdat de leden belangrijkere rol zouden kunnen spelen in de economische ontwikkeling van hun gemeenschappen, werd het “Junior Chamber International Business Network” opgericht.

President Reginald SCHAUMANS was voorzitter van “The international Model United Nations” in de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties in New York, gehouden door JCI. De verklaring van Wereldburgerschap werd ondertekend door afgevaardigden van meer dan 90 landen.

In zijn openingstoespraak van het Helsinki Wereldcongres 1991 (thema “Accept the challenges of a new world”) verklaarde Reginald:

“In the face of changing interrelation among the nations of the world, we will have to meet many challenges in the decades ahead. No longer can we solely depend on our nation-states to decide for individuals the direction for the future, nor can we ignore the messages being sent to us by our global home, Planet Earth.”

It is necessary for all citizens of the world to take responsibility as the stewards and trustees of our existence. It is up to us, as citizens of the world, to make a difference in the areas of the environment, economic development and the future of our children.

Junior Chamber, going back to its Declaration of Principles and its Creed, confirms its belief that the individual is the key of the future. The individual, with his very own uniqueness, skills and creativity, language, religion and traditions, who shares the same rights but who accepts the same responsibilities she or he has towards his neighbors, community, the world. The individual will make the difference.”

Opgemerkt moet worden dat Reginald SCHAUMANS vanwege het begin van de eerste oorlog in Irak een van de weinige internationale individuen was die niet aarzelde om per luchtvaartmaatschappij de wereld rond te reizen om de leden te dienen.

In de daaropvolgende jaren waren veel Belgen betrokken bij de JCI Foundation en vertegenwoordigden ze JCI in verschillende NGO’s en organisaties om samenwerking op te bouwen ten gunste van JCI-activiteiten.

In 1997 kende Albert II, de koning van België, de status van Hoge Bescherming toe aan JCI Belgium.

Sinds 1993 hebben verschillende leden in de hoedanigheid van internationale vice-president gediend en bijgedragen aan de ontwikkeling van JCI, vooral in Afrika en Europa. De meesten van hen ontvingen de prestigieuze prijs als “Beste Vice-President van het jaar”.

In 2009 reikte JCI Belgium, via zijn regionale organisatie JCI Vlaanderen, een nieuwe prijs uit aan de internationale organisatie: de “JCI Creative Young Entrepreneur Award”, gesponsord door Flanders District of Creativity.

In 2008 besliste JCI Belgium om een bid in te dienen voor het hosten van het JCI World Congress en om de internationale leden uit te nodigen voor een World Congress. JCI Belgium werd tijdens het 64ste Wereldcongres in Tunesië gekozen om het 66ste Wereldcongres in 2011 in Brussel te organiseren.

Het 66e JCI-congres, gehouden in Brussel, bracht 4.550 leden samen uit 101 JCI-aangesloten organisaties. Het centrale ontmoetingspunt, tegelijkertijd de lunchplaats en JCI Village, gaf een originele benadering aan de communicatie en stelde veel deelnemers in staat vriendschappen en wederzijds begrip te koesteren, in de geest van onze oprichters zoals beschreven in de “Preambule” van de JCI-constitutie . JCI België had verreweg het grootste aantal deelnemers van alle nationale JCI-organisaties.

© Copyright 2020 - JCI Belgium

Developing leaders for a changing world